Array
(
)
贵州天地金樽酱香型白酒53度粮食酒窖藏单瓶试饮白酒500ML限购1瓶_美食_九妹优惠券
  
  


  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 8v8dQk2untbO0XgtPOIGU8-WZxj5gfQO3vz8r7Um2
          [title] => 贵州天地金樽酱香型53度限购粮食酒
          [jianjie] => 不是纯粮 十倍赔偿
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/2201297957728/O1CN01BS3hwr26xTYeMMwjD_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 144257055544317490
          [shop_dsr] => 4.84
          [volume] => 400
          [size] => 59.9
          [quanhou_jiage] => 9.9
          [date_time_yongjin] => 2023/05/30 02:38:39
          [tkrate3] => 30
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 61f1405ee63e4abfa4b11514a5a3140c
          [coupon_start_time] => 2023-05-04 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2023-06-22 23:59:59
          [coupon_info_money] => 50
          [coupon_total_count] => 10000
          [coupon_remain_count] => 9000
          [coupon_info] => 满59元减50元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 天地金樽酒类专营店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i1/2201297957728/O1CN01aH8gF326xTWZ1KTbL_!!2201297957728.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2201297957728/O1CN01e8aGlZ26xTWFLaVbW_!!2201297957728.jpg|https://img.alicdn.com/i4/2201297957728/O1CN01JB2YiJ26xTYY9zmz0_!!2201297957728.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2201297957728/O1CN01nYmeXu26xTWLxl2H5_!!2201297957728.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN01cxsM7U1Jb75bnHzJX_!!6000000001046-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 贵州天地金樽酱香型白酒53度粮食酒窖藏单瓶试饮白酒500ML限购1瓶
          [provcity] => 贵州 贵阳
          [shop_title] => 天地金樽酒类专营店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 400
          [commentCount] => 133
          [favcount] => 40
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=N0nMjqzH5tjrdqBupYFRtB-n9A4YQIxV6y0O9kCB4
          [category_id] => 50008144
          [category_name] => 白酒/调香白酒
          [level_one_category_id] => 50008141
          [level_one_category_name] => 酒类
          [tkfee3] => 2.97
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2023/05/30 02:38:39
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 
          [presale_tail_start_time] => 
          [presale_end_time] => 
          [presale_start_time] => 
          [presale_deposit] => 
          [min_commission_rate] => 30
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=8v8dQk2untbO0XgtPOIGU8-WZxj5gfQO3vz8r7Um2
        )

    )

)
  
  

贵州天地金樽酱香型白酒53度粮食酒窖藏单瓶试饮白酒500ML限购1瓶

券后9.90元包邮
发布者:admin 天猫 更新时间: 2个月前 (04-06)
满59.0元减50.0元
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 8v8dQk2untbO0XgtPOIGU8-WZxj5gfQO3vz8r7Um2
          [title] => 贵州天地金樽酱香型53度限购粮食酒
          [jianjie] => 不是纯粮 十倍赔偿
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/2201297957728/O1CN01BS3hwr26xTYeMMwjD_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 144257055544317490
          [shop_dsr] => 4.84
          [volume] => 400
          [size] => 59.9
          [quanhou_jiage] => 9.9
          [date_time_yongjin] => 2023/05/30 02:38:39
          [tkrate3] => 30
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 61f1405ee63e4abfa4b11514a5a3140c
          [coupon_start_time] => 2023-05-04 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2023-06-22 23:59:59
          [coupon_info_money] => 50
          [coupon_total_count] => 10000
          [coupon_remain_count] => 9000
          [coupon_info] => 满59元减50元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 天地金樽酒类专营店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i1/2201297957728/O1CN01aH8gF326xTWZ1KTbL_!!2201297957728.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2201297957728/O1CN01e8aGlZ26xTWFLaVbW_!!2201297957728.jpg|https://img.alicdn.com/i4/2201297957728/O1CN01JB2YiJ26xTYY9zmz0_!!2201297957728.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2201297957728/O1CN01nYmeXu26xTWLxl2H5_!!2201297957728.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN01cxsM7U1Jb75bnHzJX_!!6000000001046-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 贵州天地金樽酱香型白酒53度粮食酒窖藏单瓶试饮白酒500ML限购1瓶
          [provcity] => 贵州 贵阳
          [shop_title] => 天地金樽酒类专营店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 400
          [commentCount] => 133
          [favcount] => 40
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=N0nMjqzH5tjrdqBupYFRtB-n9A4YQIxV6y0O9kCB4
          [category_id] => 50008144
          [category_name] => 白酒/调香白酒
          [level_one_category_id] => 50008141
          [level_one_category_name] => 酒类
          [tkfee3] => 2.97
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2023/05/30 02:38:39
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 
          [presale_tail_start_time] => 
          [presale_end_time] => 
          [presale_start_time] => 
          [presale_deposit] => 
          [min_commission_rate] => 30
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=8v8dQk2untbO0XgtPOIGU8-WZxj5gfQO3vz8r7Um2
        )

    )

)
                    
                    领券购买
                    

                    
                    
微信扫码购买
贵州天地金樽酱香型白酒53度粮食酒窖藏单瓶试饮白酒500ML限购1瓶
推荐理由
贵州天地金樽酱香型白酒53度粮食酒窖藏单瓶试饮白酒500ML限购1瓶

贵州天地金樽酱香型白酒53度粮食酒窖藏单瓶试饮白酒500ML限购1瓶

贵州天地金樽酱香型白酒53度粮食酒窖藏单瓶试饮白酒500ML限购1瓶

贵州天地金樽酱香型白酒53度粮食酒窖藏单瓶试饮白酒500ML限购1瓶

贵州天地金樽酱香型白酒53度,粮食酒窖藏单瓶试饮白酒500ML限购1瓶,纯粮酿造!【运费险】

↓↓↓加小编微信(雨暗苍江),领免单商品↓↓↓
雨暗苍江

九妹优惠券

九妹优惠券网站是一家中立的,致力于帮助广大网友在网购时能买到性价比更高商品的分享平台,每天为网友们提供丰富、准确、新鲜的网上商品、特价资讯等信息。本站信息大部分来自于网友爆料,如果您发现了优质的商品或好的价格,不妨爆料给我们吧 请记住我们www.jiumei123.com

评论(0)
Hi,您需要填写昵称和邮箱!
姓名 (必填)
邮箱 (必填)
网站

发表优秀评论还可获得奖励哦~~
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册