Array
(
)
2023新阳光同学课时优化作业达标训练一1二2三3四4五5六6年级上册下册语文数学英语科学全套人教版浙江专版小学课堂训练练习册试卷_文娱车品_九妹优惠券
  
  


  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 4rkwYGnCgt9MeDyI2QFxUg-MZ2B6MfVAka9y2rcRb
          [title] => 2023新阳光同学课时优化作业练习册
          [jianjie] => 2023新阳光同学课时优化作业达标训练一1二2三3四4五5六6年级上册下册语文数学英语科学全套人教版浙江专版小学课堂训练练习册试卷
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/2208377286554/O1CN01jFQ8Wd1yHmccCr5Ac_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 81205668630181019
          [shop_dsr] => 4.8792
          [volume] => 94
          [size] => 30.20
          [quanhou_jiage] => 30.2
          [date_time_yongjin] => 2023/05/30 03:35:24
          [tkrate3] => 1.5
          [yongjin_type] => COMMON
          [coupon_id] => 
          [coupon_start_time] => 
          [coupon_end_time] => 
          [coupon_info_money] => 0
          [coupon_total_count] => 0
          [coupon_remain_count] => 0
          [coupon_info] => 
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 浙江新华书店图书专营店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i1/2208377286554/O1CN01lCBBM51yHmcRSBMxb_!!2208377286554.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2208377286554/O1CN01Fu64vM1yHmcNDdc5U_!!2208377286554.jpg|https://img.alicdn.com/i4/2208377286554/O1CN01sDWYQh1yHmcpcFy8n_!!2208377286554.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2208377286554/O1CN01thv79P1yHmcIe2Urd_!!2208377286554.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/2208377286554/O1CN01jFQ8Wd1yHmccCr5Ac_!!0-item_pic.jpg
          [tao_title] => 2023新阳光同学课时优化作业达标训练一1二2三3四4五5六6年级上册下册语文数学英语科学全套人教版浙江专版小学课堂训练练习册试卷
          [provcity] => 浙江 杭州
          [shop_title] => 浙江新华书店图书专营店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 94
          [commentCount] => 31
          [favcount] => 9
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=QOe8NPdIQt2yMXqT2ycatQ-GqGz7pfqb5mBoQXcY
          [category_id] => 50002833
          [category_name] => 小学教辅
          [level_one_category_id] => 33
          [level_one_category_name] => 书籍/杂志/报纸
          [tkfee3] => 0.45
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2023/05/30 03:35:24
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 
          [presale_tail_start_time] => 
          [presale_end_time] => 
          [presale_start_time] => 
          [presale_deposit] => 
          [min_commission_rate] => 1.5
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=4rkwYGnCgt9MeDyI2QFxUg-MZ2B6MfVAka9y2rcRb
        )

    )

)
  
  

2023新阳光同学课时优化作业达标训练一1二2三3四4五5六6年级上册下册语文数学英语科学全套人教版浙江专版小学课堂训练练习册试卷

券后17.20元包邮
发布者:admin 天猫 更新时间: 1个月前 (04-18)
满30.0元减13.0元
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 4rkwYGnCgt9MeDyI2QFxUg-MZ2B6MfVAka9y2rcRb
          [title] => 2023新阳光同学课时优化作业练习册
          [jianjie] => 2023新阳光同学课时优化作业达标训练一1二2三3四4五5六6年级上册下册语文数学英语科学全套人教版浙江专版小学课堂训练练习册试卷
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/2208377286554/O1CN01jFQ8Wd1yHmccCr5Ac_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 81205668630181019
          [shop_dsr] => 4.8792
          [volume] => 94
          [size] => 30.20
          [quanhou_jiage] => 30.2
          [date_time_yongjin] => 2023/05/30 03:35:24
          [tkrate3] => 1.5
          [yongjin_type] => COMMON
          [coupon_id] => 
          [coupon_start_time] => 
          [coupon_end_time] => 
          [coupon_info_money] => 0
          [coupon_total_count] => 0
          [coupon_remain_count] => 0
          [coupon_info] => 
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 浙江新华书店图书专营店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i1/2208377286554/O1CN01lCBBM51yHmcRSBMxb_!!2208377286554.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2208377286554/O1CN01Fu64vM1yHmcNDdc5U_!!2208377286554.jpg|https://img.alicdn.com/i4/2208377286554/O1CN01sDWYQh1yHmcpcFy8n_!!2208377286554.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2208377286554/O1CN01thv79P1yHmcIe2Urd_!!2208377286554.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/2208377286554/O1CN01jFQ8Wd1yHmccCr5Ac_!!0-item_pic.jpg
          [tao_title] => 2023新阳光同学课时优化作业达标训练一1二2三3四4五5六6年级上册下册语文数学英语科学全套人教版浙江专版小学课堂训练练习册试卷
          [provcity] => 浙江 杭州
          [shop_title] => 浙江新华书店图书专营店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 94
          [commentCount] => 31
          [favcount] => 9
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=QOe8NPdIQt2yMXqT2ycatQ-GqGz7pfqb5mBoQXcY
          [category_id] => 50002833
          [category_name] => 小学教辅
          [level_one_category_id] => 33
          [level_one_category_name] => 书籍/杂志/报纸
          [tkfee3] => 0.45
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2023/05/30 03:35:24
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 
          [presale_tail_start_time] => 
          [presale_end_time] => 
          [presale_start_time] => 
          [presale_deposit] => 
          [min_commission_rate] => 1.5
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=4rkwYGnCgt9MeDyI2QFxUg-MZ2B6MfVAka9y2rcRb
        )

    )

)
                    
                    领券购买
                    

                    
                    
微信扫码购买
2023新阳光同学课时优化作业达标训练一1二2三3四4五5六6年级上册下册语文数学英语科学全套人教版浙江专版小学课堂训练练习册试卷
推荐理由
2023新阳光同学课时优化作业达标训练一1二2三3四4五5六6年级上册下册语文数学英语科学全套人教版浙江专版小学课堂训练练习册试卷

2023新阳光同学课时优化作业达标训练一1二2三3四4五5六6年级上册下册语文数学英语科学全套人教版浙江专版小学课堂训练练习册试卷

2023新阳光同学课时优化作业达标训练一1二2三3四4五5六6年级上册下册语文数学英语科学全套人教版浙江专版小学课堂训练练习册试卷

2023新阳光同学课时优化作业达标训练一1二2三3四4五5六6年级上册下册语文数学英语科学全套人教版浙江专版小学课堂训练练习册试卷

2023新阳光同学课时优化作业达标训练一1二2三3四4五5六6年级上册下册语文数学英语科学全套人教版浙江专版小学课堂训练练习册试卷,超赞哦

↓↓↓加小编微信(雨暗苍江),领免单商品↓↓↓
雨暗苍江

九妹优惠券

九妹优惠券网站是一家中立的,致力于帮助广大网友在网购时能买到性价比更高商品的分享平台,每天为网友们提供丰富、准确、新鲜的网上商品、特价资讯等信息。本站信息大部分来自于网友爆料,如果您发现了优质的商品或好的价格,不妨爆料给我们吧 请记住我们www.jiumei123.com

评论(0)
Hi,您需要填写昵称和邮箱!
姓名 (必填)
邮箱 (必填)
网站

发表优秀评论还可获得奖励哦~~
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册